SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Polityka prywatności

Wstęp

Proaktif to firma, której główna działalność odbywa się na stronie internetowej www.proaktif.se. W trosce o prywatność swoich użytkowników, firma wprowadziła odpowiednią politykę prywatności, która precyzyjnie określa, jakie rodzaje danych osobowych są gromadzone przez firmę, jakie są cele ich zbierania oraz kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

Proaktif to firma świadcząca usługi internetowe, której działalność wymaga gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników. Firma przestrzega przepisów dotyczących ochrony prywatności i zbiera tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług. Dane te są przechowywane przez określony czas i są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, a także w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych sytuacjach. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony prywatności, użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Proaktif prosi użytkowników o podanie niezbędnych informacji w celu skorzystania z jej usług, ale nie jest to obowiązkowe. Firma gromadzi tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia usług, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa pracodawcy oraz szczegóły dotyczące zapytań, wniosków lub skarg. Proaktif wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu świadczenia usług i może skontaktować się z użytkownikiem, jeśli będzie to konieczne, aby zweryfikować aktualność lub poprawność podanych informacji. Użytkownicy mają prawo do nieudostępniania swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji lub poprawy. Jednakże, jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, może to uniemożliwić skorzystanie z usługi lub spowodować opóźnienia.

Przetwarzanie danych osobowych

Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i prywatności, pracownicy Proaktif będą przetwarzać dane osobowe klientów jedynie w celu świadczenia usług. Dane te nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów, chyba że wymaga tego prawo. Proaktif będzie również informować klientów o innych usługach i działaniach firmy, jednak tylko po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Dane te będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia swoich danych osobowych. Proaktif stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych.

Dane osobowe przekazane nam przez klientów będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług oraz informowania klientów o innych działaniach i usługach naszej firmy jedynie po uzyskaniu zgody klienta. Wszelkie inne wykorzystanie danych będzie wymagało zgody użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych klientów przez naszą firmę będzie służyło do:
  • identyfikacji i tworzenia profilu klienta,
  • weryfikacji tożsamości,
  • komunikacji z klientami dotyczącej świadczonych usług,
  • spełniania naszych zobowiązań,
  • analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej,
  • odpowiadania na pytania,
  • przestrzegania przepisów prawnych oraz celów marketingowych.

Zapewniamy, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i prywatności, a dane nie będą przekazywane innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów. Okres przechowywania danych osobowych zostanie ograniczony do minimum wymaganego czasu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy pamiętać, że korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację naszej polityki prywatności. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek elementem polityki prywatności, zalecamy, aby nie korzystał z naszej strony internetowej i nie przekazywał swoich danych osobowych.

Jako firma Proaktif ponosimy pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej www.proaktif.se. Warto zauważyć, że na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki do stron osób trzecich, których praktyki dotyczące prywatności nie są pod naszą kontrolą. Zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych naszych użytkowników poprzez ograniczenie dostępu do tych informacji tylko do niezbędnych osób i zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, w tym stosowanie szyfrowania. Nie będziemy przetwarzać, modyfikować ani manipulować przekazanymi nam danymi osobowymi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Okres przechowywania danych osobowych zostanie ograniczony do minimum wymaganego czasu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zwracamy uwagę, że w celu ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej, nie zbieramy wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, przekonaniach politycznych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, życiu seksualnym, przeszłości karnej lub przynależności do związków zawodowych. Przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe, które umożliwiają nam świadczenie usług naszym użytkownikom. Jednocześnie zwracamy uwagę, że praktyki prywatności stron trzecich, do których mogą prowadzić odnośniki na naszej stronie, nie są pod naszą kontrolą, dlatego zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Firma Proaktif przestrzega praw użytkowników do ich danych osobowych przetwarzanych przez firmę. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania i ograniczenia sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez firmę. Mogą również wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych, ich przeniesienia na inną stronę lub ich usunięcia z systemów firmy. Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą za pomocą wiadomości e-mail, a firma Proaktif zobowiązuje się do rozpatrzenia takiego żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Proaktif umożliwia również użytkownikom zwrócenie się z prośbą o usunięcie swojego adresu e-mail z bazy danych, co skutkuje zaprzestaniem otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych. Należy jednak pamiętać, że zrezygnowanie z otrzymywania takich wiadomości nie wpłynie na dalszą komunikację między użytkownikiem a firmą Proaktif w ramach istniejącej relacji z firmą.

Warto podkreślić, że Proaktif nie ponosi odpowiedzialności za praktyki prywatności stron trzecich, do których mogą prowadzić linki na naszej stronie internetowej. Przed korzystaniem z takich stron zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Polityka plików cookie

Nasza firma Proaktif stosuje pliki cookie na stronie internetowej www.proaktif.se w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny. Umożliwiają one późniejszą identyfikację użytkownika i przechowywanie jego preferencji oraz danych w celu poprawy jakości funkcjonalności i usług oferowanych przez witrynę. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie jego urządzenia.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, użytkownik może zostać poinformowany o wykorzystaniu plików cookie i ma możliwość zdecydowania, czy chce zaakceptować ich użycie lub odrzucić je, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, że niektóre funkcjonalności naszej witryny mogą wymagać akceptacji plików cookie, co może wpłynąć na jakość korzystania z naszych usług. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką dotyczącą plików cookie, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail podany na naszej stronie internetowej.

Polityka plików cookie na stronie proaktif.se opisuje proces zapisywania małych plików tekstowych, nazywanych plikami cookie, na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny. Pliki te są odczytywane podczas kolejnych wizyt, umożliwiając identyfikację użytkownika oraz przechowywanie jego preferencji i danych, co pozwala na udoskonalenie funkcjonalności i usług oferowanych przez witrynę. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie jego urządzenia.

Pliki cookie na stronie proaktif.se służą do zbierania informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny, takich jak przeglądane podstrony, przeczytane treści, czas i data wizyty oraz inne dane związane z aktywnością użytkowników. Nie są one jednak powiązane z danymi osobowymi użytkowników. Głównym celem używania plików cookie jest analiza sposobu, czasu i miejsca korzystania z witryny w celu ulepszania doświadczenia użytkowników. Na przykład, aby zrozumieć, które treści są najczęściej przeglądane i aktualizować stronę główną, aby lepiej odpowiadała na bieżące potrzeby i zainteresowania użytkowników. Użytkownicy mają możliwość zdecydowania, czy chcą być poinformowani o wysyłaniu plików cookie i mieć możliwość ich odrzucenia, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania witryny. Mogą być dodawane przez właściciela strony lub zewnętrzne podmioty i pełnią wiele funkcji, w tym personalizację usług, uwierzytelnianie użytkowników i optymalizację działania strony. Pliki cookie mogą być tymczasowe lub trwałe i wygasają po określonym czasie lub po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie preferencji i danych użytkownika, a także pomagają w analizie sposobu korzystania z witryny w celu ulepszania doświadczenia użytkownika. Mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i dostosowywanie informacji do lokalizacji i preferencji użytkownika.

Warto zaznaczyć, że pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i służą jedynie do zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z witryny. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, jednak może to wpłynąć na działanie niektórych funkcji witryny.

Kontrola plików cookie

Aktualnie większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mają możliwość wyboru, czy chcą akceptować pliki cookie, usuwać je po sesji czy też pozostawić bez zmian. Warto jednak mieć na uwadze, że blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność wielu stron internetowych. Może to spowodować, że niektóre preferencje i ustawienia użytkownika nie będą zapamiętane, co może skutkować mniej intuicyjnym interfejsem użytkownika.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI